Hrvatska: Odluka o zabrani rada nedjeljom bila je neustavna

Osam dana nakon odluke da je rad Štaba civilne zaštite Hrvatske u skladu sa Ustavom, objavljena su detaljna obrazloženja sudija Ustavnog suda. Objašnjeno je da su Zakon o civilnoj zaštiti i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u skladu sa Ustavom i daju sve ovlasti Štabu da građanima ograničava neka osnovna ljudska prava, poput nametanja samoizolacije […]