Čovječanstvo je ušlo u ‘vatreno doba’

Suša i rekordno visoke temperature dovele su do širenja požara duž zapadne obale SAD-a proteklih sedmica. Stručnjaci upozoravaju na posljedice koje će vatrena stihija imati na životnu sredinu, te da će katastrofe poput ove postati sve češće.

Suša i rekordno visoke temperature dovele su do širenja požara duž zapadne obale SAD-a proteklih sedmica. Stručnjaci upozoravaju na posljedice koje će vatrena stihija imati na životnu sredinu, te da će katastrofe poput ove postati sve češće.