Nastavak curenja informacija o istragama protiv OVK

Veterani kažu da se u dosjeu nalaze i imena svjedoka i drugih osoba, te da je cijeli proces diskreditiran.