Ekološka katastrofa: Izlila se jalovina Kameničkoj Reci

I dalje se procjenjuje šteta nakon ekološke katastrofe u Makedonskoj Kamenici. Jalovina koja se izlila iz rudnika Sasa potpuno je uništila Kameničku reku. Ekološki aktivisti iz Sjeverne Makedonije traže veće kazne za industrije koje zagađuju okoliš. Maja Blaževska-Evrosimoska donosi priču iz Makedonske Kamenice, na istoku zemlje.

I dalje se procjenjuje šteta nakon ekološke katastrofe u Makedonskoj Kamenici. Jalovina koja se izlila iz rudnika Sasa potpuno je uništila Kameničku reku. Ekološki aktivisti iz Sjeverne Makedonije traže veće kazne za industrije koje zagađuju okoliš. Maja Blaževska-Evrosimoska donosi priču iz Makedonske Kamenice, na istoku zemlje.