Nelegelno oružje u Iraku: Plemenske vođe nisu za razoružanje

Iračka vlada pokrenula je kampanju prikupljanja ilegalnog oružja. Cilj je smanjiti kriminal i nasilje, ali neka plemena kažu da je razoružavanje protivno njihovoj tradiciji.

Iračka vlada pokrenula je kampanju prikupljanja ilegalnog oružja. Cilj je smanjiti kriminal i nasilje, ali neka plemena kažu da je razoružavanje protivno njihovoj tradiciji.