Rasna diskriminacija u američkoj stambenoj politici

Predsjednik SAD-a poništio je propis koji je uveo njegov prethodnik Barack Obama, a čiji je cilj bio okončati rasnu diskriminaciju u procesu rješavanju stambenog pitanja. Trump tvrdi da će njegova odluka donijeti više slobode lokalnim vlastima, ali njegovi kritičari ističu da je to dio predizborne strategije – povezivanja pitanja rase i sigurnosti u predgrađima.