Kenijci strahuju od spajanja jezera i ekološke katastrofe

Rast vodostaja duž kenijskog dijela Velike rasjedne doline prislilio je hiljade ljudi da napuste domove. Strahuje se od moguće ekološke katastrofe. Dva jezera se šire i međusobno su sve bliže, pa je moguće da se spoje u jedno.