Korupcija u Keniji, navodi o zloupotrebi finansijske pomoći

Građani Kenije, koji su zbog epidemije korona virusa ostali bez posla, okrivljuju vlasti za zloupotrebu finansijske pomoći iz inostranstva. Mnogi kažu da nisu primili pomoć koja im je bila namijenjena.