Zlostavljanje regruta na Tajlandu, obuka pod strogim nadzorom

Postupanje sa hiljadama kadeta u regrutnim centrima na Tajlandu je pod strogim nadzorom. Oružane snage optužene su da su dopuštale zlostavljačke rituale inicijacije. Porodice nekih ubijenih kadeta odlučile su da progovore o tome.

Postupanje sa hiljadama kadeta u regrutnim centrima na Tajlandu je pod strogim nadzorom. Oružane snage optužene su da su dopuštale zlostavljačke rituale inicijacije. Porodice nekih ubijenih kadeta odlučile su da progovore o tome.