Srbija nastavlja gradnju ograde na granici sa S. Makedonijom

Nastavljena je gradnja ograde u blizini granice Srbije i Sjeverne Makedonije. Žičanu ogradu u blizini prijelaza Tabanovce-Preševo grade vlasti Srbije. Makedonske vlasti nemaju zvanične informacije iz Srbije da se podiže žičana ograda na njihovoj teritoriji u dužini jednog dijela graničnog pojasa sa Sjevernom Makedonijom. U međuvremenu, u zemlji je povećan broj izbjeglica i migranata koji […]

Nastavljena je gradnja ograde u blizini granice Srbije i Sjeverne Makedonije. Žičanu ogradu u blizini prijelaza Tabanovce-Preševo grade vlasti Srbije. Makedonske vlasti nemaju zvanične informacije iz Srbije da se podiže žičana ograda na njihovoj teritoriji u dužini jednog dijela graničnog pojasa sa Sjevernom Makedonijom. U međuvremenu, u zemlji je povećan broj izbjeglica i migranata koji ilegalno ulaze i traže način kako bi ilegalno nastavili put prema Srbiji.