Strah naučnika: Ruska vakcina bi mogla izazvati mutaciju korona virusa

Pojedini virolozi smatraju da bi upotreba ruske vakcine mogla izazvati mutaciju korona virusa.  Ruski zvaničnici tvrde da je ona sigurno i učinkovita, iako nije prošlo sve faze testiranja. Ali, pojedini naučnici ipak navode da bi mutacije zbog korištenja djelomično učinkovite vakcine, iako su rijetke, mogle pogodovati daljnjem razvoju pandemije. Jača vakcina virusu ostavlja manje prostora da nauči […]