Romi dobili memorijalni centar: Na području Uštice 21 masovna grobnica

Romi u Hrvatskoj dobili su svoj memorijalni centar, čime je njihovo stradanje tokom Drugog svjetskog rata konačno dostojanstveno obilježeno. No, pravi broj romskih žrtava koncentracijskog logora Jasenovac još je nepoznat.

Romi u Hrvatskoj dobili su svoj memorijalni centar, čime je njihovo stradanje tokom Drugog svjetskog rata konačno dostojanstveno obilježeno. No, pravi broj romskih žrtava koncentracijskog logora Jasenovac još je nepoznat.