Dani genocida: Šta se dešavalo 8. jula 1995.

Al Jazeera donosi pregled najvažnijih događaja u Srebrenici od 6. do 16. jula 1995. U napadu na Srebrenicu ključna prepreka Drinskom bataljonu bila je UN-ova osmatračnica Fokstrot, ali i nekoliko drugih položaja.