Genocid u Srebrenici: Hronologija događaja od 1992. do 1995.

U subotu 11. jula bit će obilježena 25. godišnjica pada Srebrenice, UN-ove zaštićene enklave. Genocidu koji se ondje dogodio u julu 1995, prethodile su tri godine rata, protjerivanja stanovništva i uskraćivanja humanitarne pomoći. U trenutku ulaska vojske Republike Srpske, Srebrenica je bila jedan od tri grada u takozvanoj “sigurnoj zoni” Ujedinjenih naroda. Donosimo hronologiju događaja […]

U subotu 11. jula bit će obilježena 25. godišnjica pada Srebrenice, UN-ove zaštićene enklave. Genocidu koji se ondje dogodio u julu 1995, prethodile su tri godine rata, protjerivanja stanovništva i uskraćivanja humanitarne pomoći. U trenutku ulaska vojske Republike Srpske, Srebrenica je bila jedan od tri grada u takozvanoj “sigurnoj zoni” Ujedinjenih naroda. Donosimo hronologiju događaja od 1992. do 1995.