Dani genocida: Šta se dešavalo 6. jula 1995.

Šestog jula 1995. počela je ofanziva snaga bosanskih Srba na Srebrenicu, zaštićenu zonu UN-a.    Svoja iskustva podijelio je Hasan Hasanović, preživjela žrtva genocida.

Šestog jula 1995. počela je ofanziva snaga bosanskih Srba na Srebrenicu, zaštićenu zonu UN-a.   

Svoja iskustva podijelio je Hasan Hasanović, preživjela žrtva genocida.