Ribari zabrinuti radom brana na Nilu, strahuju od manjka vode

Jezero u Africi, u Sudanu poznato kao Nubijsko, a u susjednom Egiptu kao Naserovo, izvor je života za desetine hiljada ribara, poljoprivrednika i članova njihovih porodica. Ova vještačka akumulacija rezultat je izgradnje Asuanske brane na rijeci Nil. Zbog vodostaja te, ali i Etiopske brane, brojni su ribari zabrinuti za svoju budućnost.

Jezero u Africi, u Sudanu poznato kao Nubijsko, a u susjednom Egiptu kao Naserovo, izvor je života za desetine hiljada ribara, poljoprivrednika i članova njihovih porodica. Ova vještačka akumulacija rezultat je izgradnje Asuanske brane na rijeci Nil. Zbog vodostaja te, ali i Etiopske brane, brojni su ribari zabrinuti za svoju budućnost.