O budžetu će se ponovo morati izjašnjavati oba doma Parlamenta BiH

Delegati Doma naroda Parlamenta BiH usvojili su u prvom čitanju državni budžet za ovu, ali je usvojeni tekst različit od onog koji je usvojen u Predstavničkom domu. Konačno usvajanje ključno je i za održavanje lokalnih izbora 15. novembra, jer u protivnom neće biti novca za njihovo provođenje. Više informacija donosi Aida Hadžimusić.

Delegati Doma naroda Parlamenta BiH usvojili su u prvom čitanju državni budžet za ovu, ali je usvojeni tekst različit od onog koji je usvojen u Predstavničkom domu.

Konačno usvajanje ključno je i za održavanje lokalnih izbora 15. novembra, jer u protivnom neće biti novca za njihovo provođenje.

Više informacija donosi Aida Hadžimusić.