Hotel ʽVilina Vlasʼ: Odmaralište s bolnom ratnom prošlosti

U Udruženju ‘Žena – žrtva rata’, kažu da je ‘Vilina vlas’ bio najveći logor za silovanje blizu 200 žena.

Hotel “Vilina Vlas” u Višegradu – danas lječilište i odmaralište, objekt je u kojem su se tokom posljednjeg rata u BiH desili brojni zločini.

Pacijenti i ostali gosti koji tamo borave o tome često ne znaju ništa, jer u kompleksu nema materijalnog traga o događajima iz ‘92.

Postoje inicijative da se ratna prošlost i sadašnja namjena pomire tako što će se mjesto obilježiti i kao mjesto zločina.

Ali predstavnici Bošnjaka tvrde da je to zbog političke klime nemoguće.