Zajović: Paranoični strah od riječi genocid u zombi-sistemu Srbije

Adnan Ronidć je u Potočarima razgovarao sa Stašom Zajović iz organizacije “Žene u crnom”.