Uništavanje kulturnog nasljeđa: U Srebrenici srušene 22 džamije

U Srebrenici su početkom godine pronađeni ostaci četiri džamije. 22 su porušene nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela grad u julu 1995. godine. Prema njima se odnosilo kao i prema ljudima: uništeni su, a potom njihovi ostaci skrivani. Istoričari ističu kako je uništavanje džamija u Srebrenici bilo dio genocida. Opširnije u prilogu Emir Skenderagića.

U Srebrenici su početkom godine pronađeni ostaci četiri džamije. 22 su porušene nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela grad u julu 1995. godine. Prema njima se odnosilo kao i prema ljudima: uništeni su, a potom njihovi ostaci skrivani. Istoričari ističu kako je uništavanje džamija u Srebrenici bilo dio genocida. Opširnije u prilogu Emir Skenderagića.