Suspenzija dekanese Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Rektor zagrebačkog univerziteta suspendovao je dekanesu Filozofskog fakulteta Vesnu Vlahović Štetić zbog pravosnažne presude u kojoj stoji da je vršila mobing nad prorektorom univerziteta Antom Čovićem. Rektor je potom donio odluku kojom je za vršioca dužnosti dekana postavio osobu koju nije izabralo Faklutetsko vijeće. Zbog toga veliki dio studenata i profesora smatra da se narušava autonomija fakulteta. […]