Mladi Srebrenice angažovani na očuvanju kulture sjećanja

Broj mladih do 30 godina u Srebrenici gotovo je pet puta manji u odnosu na vrijeme uoči rata. Dio onih koji su rođeni tokom ili nakon genocida, danas radi na očuvanju sjećanja na događanja iz jula ‘95. Priča Aide Hadžimusić.