Dani genocida: Šta se dešavalo 11. jula 1995.

Gotovo svi odvojeni muškarci i dječaci, ubijeni su narednih dana na nekoliko različitih stratišta. 

Hasan Hasanović, preživjeli Srebreničanin, kustos u Memorijalnom centru, za AJ je opisivao šta se sve događalo u deset julskih dana 95. godine, od 6. od 16. jula.

Prenosimo šta je ispričao za 11. juli. Srebrenicu zauzimaju srpske snage. Vojnici pod komandom Ratka Mladića, u Potočarima odvajaju muškarce i jedan broj dječaka, od žena i djece. Gotovo svi odvojeni muškarci i dječaci, ubijeni su narednih dana na nekoliko različitih stratišta.