Agius: Nikada ne mogu zaboraviti izraze lica onih koji su znali da će umrijeti

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Carmel Agius rekao kako je “nažalost još mnogo poslo pred nama”.  

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Carmel Agius rekao kako je “nažalost još mnogo poslo pred nama”.