Inicijativa za uvođenje online suđenja u BiH

Epidemija korona virusa značajno je smanjila efikasnost sudova u BiH, nekih i za gotovo 10 puta. I dalje se održavaju ročišta za predmete javnih nabavki, javnog zdravlja i pritvorske predmete. U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu smatraju da bi se u krivičnim predmetima, zbog zaštite zdravlja svih učesnika, trebalo da počne i sa online suđenjima. […]