Zavišić o porukama Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana

Na samitu Evropske unije i šest zemalja Zapadnog Balkana, koji je zbog pandemije održan putem video-linka, zemljama Zapadnog Balkana poručeno je da je njihovo mjesto u Evropskoj uniji, a da je cilj samita usmjeriti ih na njihovom evropskom putu.   U Zagrebu je Nikolina Zavišić.