Revizija: Nema predaje – kad pandemija ne zaustavi život

Kada pandemija uzrokuje gotovo potpuno zaustavljanje društvenog života, očekuje se prije svega zdravstvena, a onda i egzistencijalna kriza.

Kada pandemija uzrokuje gotovo potpuno zaustavljanje društvenog života, očekuje se prije svega zdravstvena, a onda i egzistencijalna/finansijska kriza. No, šta kada se situacija poput korona krize shvati kao moguća šansa? Revizija donosi drugu stranu pandemije u Hrvatskoj. Onu mogućih šansi, čak i u takvim uvjetima, koje ukazuju na to da je moguće učiniti mnogo toga da pandemija ne zaustavi naš život.