Više od 700 nelegalno izgrađenih objekata na Ohridskom jezeru

U obalnom pojasu Ohridskog jezera više je od 700 nelegalno izgrađenih objekata, a skoro svakodnevno se grade novi. Zbog toga lokalno stanovništvo traži hitnu reakciju vlasti, a antikorupcijska komisija predlaže da vlada preuzme dio ingerencija lokalnih vlasti kako bi efikasno riješili ovaj problem na koji ukazuje i UNESCO.

U obalnom pojasu Ohridskog jezera više je od 700 nelegalno izgrađenih objekata, a skoro svakodnevno se grade novi. Zbog toga lokalno stanovništvo traži hitnu reakciju vlasti, a antikorupcijska komisija predlaže da vlada preuzme dio ingerencija lokalnih vlasti kako bi efikasno riješili ovaj problem na koji ukazuje i UNESCO.