Hrvatska otvorila granice: Prelazak uz ispunjavanje uvjeta

Hrvatska je od juče otvorila granice i ukinula obaveznu mjeru samoizolacije ili karantina po dolasku. Ipak, postoje ograničenja – svaki strani državljanin koji planira da dođe mora da ispunjava bar jedan uslov: da posjeduje dokument kojim dokazuje vlasništvo nekretnine ili plovila, poziv na poslovni sastanak, a ukoliko, pak, dolazi na sahranu, mora da ima odgovarajuću […]

Hrvatska je od juče otvorila granice i ukinula obaveznu mjeru samoizolacije ili karantina po dolasku. Ipak, postoje ograničenja – svaki strani državljanin koji planira da dođe mora da ispunjava bar jedan uslov: da posjeduje dokument kojim dokazuje vlasništvo nekretnine ili plovila, poziv na poslovni sastanak, a ukoliko, pak, dolazi na sahranu, mora da ima odgovarajuću dokumentaciju.