Stevanović: Sistem vrlo kompliciran, rukovodioci nisu naučili krizni menadžment

Zdravstveni sistem u BiH je vrlo kompliciran i nije prilagođen aktuelnoj siutaciji a rukovodioci nisu naučili krizni menadžment, kaže sarajevski ljekar i  izaslanik u Domu naroda entiteta FBiH Dragan Stevanović.