Mobilni timovi Crvenog krsta pomažu ranjive grupe građana S. Makedonije

U uslovima epidemije 37 mobilnih timova Crvenog krsta Sjeverne Makedonije uključeno je u nabavku lijekova, prehrambenih i higijenskih proizvoda za starije, iznemogle ili hronično bolesne osobe. Osim za njihove korisnike pružaju i logističku pomoć za ostale građane u potrebi.