Na bolovanju više od 550 zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo

U jeku borbe protiv pandemije, više od 550 zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo otvorilo je bolovanje. Najviše na Kliničkom centru, čija direktorica Sebija Izetbegović tvrdi da je najveći broj bolovanja neopravdan, te da Zavod zdravstvenog osiguranja kontrolira prijavljene slučajeve.

U jeku borbe protiv pandemije, više od 550 zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo otvorilo je bolovanje. Najviše na Kliničkom centru, čija direktorica Sebija Izetbegović tvrdi da je najveći broj bolovanja neopravdan, te da Zavod zdravstvenog osiguranja kontrolira prijavljene slučajeve.