Zdravstveni kapaciteti Evrope pod pritiskom

Italija, Španija i Francuska u Evropi imaju najviše smrtnih slučajeva. Ubrzano uvode nove mjere u nadi da će poravnati krivulju zaraze korona virusom. Jedna od najozbiljnijih prepreka je kapacitet zdravstvenog sistema. Dodatni problem je i širenje zaraze među radnicima u zdravstvu.