Lezbos: U kampu sedam puta više izbjeglica nego što je predviđeno

Ljekari bez granica upozoravaju da su izbjeglice na grčkom otoku Lezbosu pod velikim rizikom od zaraze korona virusom.

Ljekari bez granica upozoravaju da su izbjeglice na grčkom otoku Lezbosu pod velikim rizikom od zaraze korona virusom.