Dok se čekaju bh. vlasti, mnogi privatnici besplatno pomažu

U vrijeme korona virusa raste potreba za pojedinim proizvodima, poput zaštitne medicinske opreme ili sredstava za dezinfekciju. Vlastima u dijelu Bosne i Hercegovine, Federaciji BiH, sugerira se da se aktivnije angažiraju taj dio domaće proizvodnje. Set ekonomskih mjera se priprema, odgovaraju nadležni.

U vrijeme korona virusa raste potreba za pojedinim proizvodima, poput zaštitne medicinske opreme ili sredstava za dezinfekciju. Vlastima u dijelu Bosne i Hercegovine, Federaciji BiH, sugerira se da se aktivnije angažiraju taj dio domaće proizvodnje. Set ekonomskih mjera se priprema, odgovaraju nadležni.