Nestašica lijekova: Apel hematoloških bolesnika u BiH

Otežan transport i djelomično zatvorene granice zbog pandemije korona virusa, stvaraju sve veće probleme hematološkim bolesnicima iz Bosne i Hercegovine koji su lijekove nabavljali u Hrvatskoj. Posebno su na udaru oboljeli od multiplog mijeloma, koji apeluju na hitnu reakciju zdravstvenog sistema jer su im zalihe za terapiju pri kraju. 

Otežan transport i djelomično zatvorene granice zbog pandemije korona virusa, stvaraju sve veće probleme hematološkim bolesnicima iz Bosne i Hercegovine koji su lijekove nabavljali u Hrvatskoj.

Posebno su na udaru oboljeli od multiplog mijeloma, koji apeluju na hitnu reakciju zdravstvenog sistema jer su im zalihe za terapiju pri kraju.