Medicinari putem društvenih mreža pozivaju građane da ostanu kući

„Socijalno distanciranje“ postalo je opšte raširena fraza širom svijeta. Ali čini se da tu poruku nisu svi usvojili. To je ponukalo ljekare i medicinsko osoblje da se okrenu društvenim mrežama.

„Socijalno distanciranje“ postalo je opšte raširena fraza širom svijeta.

Ali čini se da tu poruku nisu svi usvojili.

To je ponukalo ljekare i medicinsko osoblje da se okrenu društvenim mrežama.