Violeta smanjila izvoz zbog domaćih potreba

Sa širenjem korona virusa širi se i pojačana kupovina proizvoda. Prazne su po cijelom svijetu police s toaletnim papirom. Preduzeće Violeta, bosanskohercegovački proizvođač papira i higijenskih proizvoda, smanjilo je izvoz kako bi se pokrile domaće potrebe. Zbog toga ne očekuju dodatnu dobit već stabilno tržište.

Sa širenjem korona virusa širi se i pojačana kupovina proizvoda. Prazne su po cijelom svijetu police s toaletnim papirom. Preduzeće Violeta, bosanskohercegovački proizvođač papira i higijenskih proizvoda, smanjilo je izvoz kako bi se pokrile domaće potrebe. Zbog toga ne očekuju dodatnu dobit već stabilno tržište.