Nastava na ekranu, različiti programi javnih servisa u BiH

Dok su zbog epidemije korona virusa zatvorene škole širom BiH, javni emiteri u toj zemlji kreiraju TV-emisije kao alternativu razrednoj nastavi. Međutim, obrazovanje u BiH u nadležnosti je entiteta i kantona, te je pitanje kako kreirati TV-sadržaj koji će pomiriti različite nastavne planove i programe.

Dok su zbog epidemije korona virusa zatvorene škole širom BiH, javni emiteri u toj zemlji kreiraju TV-emisije kao alternativu razrednoj nastavi. Međutim, obrazovanje u BiH u nadležnosti je entiteta i kantona, te je pitanje kako kreirati TV-sadržaj koji će pomiriti različite nastavne planove i programe.