Novi Travnik: Zašto su ukinute radionice u Centru Duga?

U Edukacijsko-rehabilitacijskom centru Duga u Novom Travniku, za 30-ak korisnika je ukinuto više radno-okupacijskih terapija. Nakon ukidanja posljednje, jedna od zaposlenih u centru pisala je na 55 adresa. Inspekcija sad preispituje odluke, Općinsko vijeće najavljuje sankcije za odgovorne, a struka traži vraćanje terapija.