Završeno reakreditiranje fakulteta u RS-u

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine obnovila je akreditacije univerzitetima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu. Akreditacije omogućavanju sudjelovanje univerziteta u međunarodnim projektima i programima poput Erasmus+. Cijeli proces potrajao je godinu dana. U međuvremenu, akreditacije su im istekle. Glavna prepreka bio je spor državne Agencije i entitetske Agencije za […]

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine obnovila je akreditacije univerzitetima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu. Akreditacije omogućavanju sudjelovanje univerziteta u međunarodnim projektima i programima poput Erasmus+. Cijeli proces potrajao je godinu dana. U međuvremenu, akreditacije su im istekle. Glavna prepreka bio je spor državne Agencije i entitetske Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova o tomu tko je nadležan za proces reakreditiranja. Postigli su dogovor, ali ih čeka još posla.