Privatni dom na račun države

Dvije godine Srbija subvencionira smještaj za socijalno ugrožene kategorije stanovništva u privatnim domovima. Ipak, ovaj projekt još se ne koristi u očekivanoj mjeri. Razlog za to u Udruzi privatnih ustanova socijalne skrbi vide, prije svega, u nedovoljnoj informiranosti kako nadležnih tako i javnosti.

Dvije godine Srbija subvencionira smještaj za socijalno ugrožene kategorije stanovništva u privatnim domovima. Ipak, ovaj projekt još se ne koristi u očekivanoj mjeri. Razlog za to u Udruzi privatnih ustanova socijalne skrbi vide, prije svega, u nedovoljnoj informiranosti kako nadležnih tako i javnosti.