Bugarska zaoštrava zahtjeve i nastavlja kočiti evropski put S. Makedonije

U Skoplju su sve glasniji kometari da se kompromis ne treba desiti po svaku cijenu.