Slab odziv i bojkot opozicije na općim izborima u Venecueli

Vođa opozicije u Venecueli Juan Guaido tvrdi da je i dalje predsjedavajući Nacionalne skupštine bez obzira na rezultate parlamentarnih izbora. Iako se i dalje broje glasovi na izborima koje je opozicija bojkotovala, pretpostavlja se da će predsjednik Nicolas Maduro dodatno učvrstiti vlast u zemlji.

Vođa opozicije u Venecueli Juan Guaido tvrdi da je i dalje predsjedavajući Nacionalne skupštine bez obzira na rezultate parlamentarnih izbora. Iako se i dalje broje glasovi na izborima koje je opozicija bojkotovala, pretpostavlja se da će predsjednik Nicolas Maduro dodatno učvrstiti vlast u zemlji.