Bišćani negodoju zbog ponovnog otvaranja kampa Bira u centru grada

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine najavio je privremeno premiještanje više od 1200 migranata i izbjeglica iz kampa Lipa kod Bihaća u kamp Bira u centru tog grada.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine najavio je privremeno premiještanje više od 1200 migranata i izbjeglica iz kampa Lipa kod Bihaća u kamp Bira u centru tog grada na sjeverozapadu zemlje, čemu se lokalna zajednica oštro protivi.

Najava je uslijedila nakon što je Vijeće ministara odobrilo i zvanično formiranje kampa Lipa koji je služio kao privremeni smještaj, a koji je sada potrebno opremiti za stalni boravak.

Međunarodna oranizacija za migracije više puta je najavljivala povlačenje iz kampa Lipa koji je neuslovan zimske uslove.

Zasjedala je i operativna grupa za migrante.

Koji su zaključci pistali smo Aidu Hadžimusić koja izvještava iz Bihaća.

Izvor: Al Jazeera