Dužina videa 06 minutes 29 seconds

Baranović: Gubi se mogućnost ribolova na gotovo cijelom Jadranu za zemlje koje nisu u EU

Hrvatska Vlada predložila je Saboru proglašenje isključivog ekonomskog pojasa na Jadranu. Naš gost u Šibeniku je Petar Baranović, stručnjak za ribarstvo.

Hrvatska Vlada predložila je Saboru proglašenje isključivog ekonomskog pojasa na Jadranu.

Tako će Hrvatska proširiti jurisdikciju i van svog teritorijalnog mora. 2003. godine, proglasila je Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, što joj je omogućilo zaštitu ribolova, okoliša, ali i pravo eksploatacije obnovljivih prirodnih bogatstava van teritorijalnog mora do granice epikontinentalnog pojasa. Proglašenjem isključivog ekonomskog pojasa Hrvatska može koristiti i energiju vjetra, morskih struja i valova, na šta, do sada, nije imala pravo. Hrvatski sabor bi, do kraja sedmice, trebao glasati o ovoj odluci.

Naš gost u Šibeniku je Petar Baranović, stručnjak za ribarstvo.

Izvor: Al Jazeera