Urušavanje Alpa zbog porasta temperatura

Klimatske promjene već imaju poguban efekt na planinske dijelove Francuske. Skijališta se zatvaraju zbog manjka snijega, a naučnici koji prate promjene na Alpama upozoravaju da rast temperatura uzrokuje urušavanje planina.

Klimatske promjene već imaju poguban efekt na planinske dijelove Francuske. Skijališta se zatvaraju zbog manjka snijega, a naučnici koji prate promjene na Alpama upozoravaju da rast temperatura uzrokuje urušavanje planina.