Teški psihički problemi izbjeglih Rohinja

Izbjeglice Rohinje, koje su pobjegle od represije u Mijamaru, suočavaju se sa teškom krizom. Više od milion ih živi u Bangladešu. U izvještaju grupe za ljudska prava Fortify Rights navodi se da većina pati od depresije i post-traumatskog stresnog poremećaja.

Izbjeglice Rohinje, koje su pobjegle od represije u Mijamaru, suočavaju se sa teškom krizom. Više od milion ih živi u Bangladešu. U izvještaju grupe za ljudska prava Fortify Rights navodi se da većina pati od depresije i post-traumatskog stresnog poremećaja.