Problem identifikacije i repatrijacije migranata stradalih u BiH

U mrtvačnicama u Sarajevu i Tuzli sedam je tijela migranata. Neki su tamo godinama. U nastojanju da provjerimo koliko je ukupno migranata stradalo u toj zemlji od početka migrantske krize i kako se postupa u slučaju smrti, saznajemo da jedinstvenih protokola nema, kao ni zbirnih podataka o stradalim.