Može li himna Bosne i Hercegovine dobiti tekst?

Još jedan Dan državnosti Bosna i Hercegovina dočekala je bez teksta državne himne. Posljednji, ne do kraja uspješan, pokušaj usaglašavanja bio je prije jedanaest godina. Tada su parlamentarci odbacili prijedlog teksta koji je odabrala nadležna Komisija. Politička klima ni danas ne omogućava dogovor o jednom od važnih državnih simbola.